termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Balansirajući i regulacioni ventili "Oventrop"

 
     
Oventrop Tehnički podaci:
Pritisak PN25 DN 15 do DN 50
PN16 DN 65
Radna temperatura 150°C
Funkcije: podešavanje; merenjе; izolacija; punjenje; pražnjenje
Pretvaranje u Regulator "DP" (iz sistema se mora ispustiti sva voda)
Telo: bronza
Disk zaptivanje: PTFE
Parno zaptivanje: dupli O-ring
Markiranje ventila može biti u crvenoj ili plavoj boji
Priključak: navojni
 

 
Kosi balansirajući ventil

Kosi balansirajući ventil
"Oventrop" - Hydrocontrol OV

Dimenzija: 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65

"Oventrop" ,
sa svojim predstavništvom
u Beogradu, oformio je više stručnih
ekipa za balansiranje cevne mreže,
aparatom OV-DMC2, te se na taj
način može izbalansirati cevna
mreža na kojoj su ugrađeni
"Oventrop" balansirajući ventili.

 

Kvs vrednosti sa
podeocimaDN 15, Kvs = 3,9


DN 20, Kvs = 5,7
DN 25, Kvs = 8,9
DN 32, Kvs = 19,5
DN 40, Kvs = 27,5
DN 50, Kvs = 38,8
DN 65, Kvs =


 
Pravi balansirajući ventil Pravi balansirajući ventil
"Oventrop" - Hycocon V

Dimenzija : 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4"

Kvs vrednosti sa
podeocima

DN 15, Kvs = 1,7
DN 20, Kvs = 2,7
DN 25, Kvs = 3,6
DN 32, Kvs = 6,8
DN 40, Kvs = 10,0


 
Regulacioni ventil

Regulacioni ventil
"Oventrop" - Cocon QTZ

Dimenzija : 15 - 32 DN

Tehnički podaci:
Radna temp. - 10°C do 120°C
Max. pritisak 16 bar
Područje primene:
Postrojenja centralnog grejanja i hlađenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima
Maksimalni protok podešava se prema željenoj vrednosti i održava se konstantnim
u skladu sa zahtevima regulacione tehnike.

 

 
Trokraki mešni ventil Trokraki mešni ventil
"Oventrop" - Tri-D TR

Dimenzije: DN 20; DN 25 i DN 40
Navojne čaure: DN 15 - DN 40
Radna temperatura 0° - 120°C
Max. radni pritisak: 16 bar
Područje primene:
Postrojenja centralnog grejanja i hlađenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima,
za pogon sa neagresivnim tečnostima (npr. voda i za prikladne mešavine vode i
glikola prema VDI 2035)
Raspodela, mešanje i prestrujavanje zapreminskih protoka u sistemima grejanja
I hlađenja u kombinaciji s termostatskim ili električnim pogonima izvršnog uređaja.
Npr. za uključivanje punjenja spremnika ili sistema grejanja s dva izvora toplote
kao što su solarni i sistemi s toplotnim pumpama (bivalentni sistemi grejanja).
 

 
Nepovratni ventil Nepovratni ventil
"Oventrop"

Dimenzije: DN 15 - DN 50
Radna temperatura 0° - 100°C
Max. radni pritisak: 16 bar
Područje primene:
Postrojenja centralnog grejanja i hlađenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima i
industrijskim postrojenjima, za pogon sa neagresivnim tečnostima.
Za mineralna, loživa i hidraulička ulja, goriva i vazduh.
Armatura nije prikladna za gasovite fluide .
Kućište je izrađeno od bronze, a unutrašnji delovi od mesinga.
Pritisak otvaranja: 40 mbar (oko 400 mm SV).
Mogućnost vertikalne i horizontalne ugradnje
 

 
Kosi hvatač nečistoće Kosi hvatač nečistoće
"Oventrop"

Dimenzije: DN 15 - DN 80
Radna temperatura -10° - 150°C
Max. radni pritisak: 16 bar
Područje primene:
Postrojenja centralnog grejanja i hlađenja sa zatvorenim cirkulacionim krugovima i
industrijskim postrojenjima, za pogon sa neagresivnim tečnostima (npr. voda ili
prikladne mešavine vode i glikola).
Postojanost materijala: Za vodu, mineralna, loživa i hidraulička ulja, goriva, vodenu
paru kao i za vazduh i druge bezopasne i neagresivne gasove.
Armatura nije prikladna za gasovite fluide iz grupe.
 

 
Termostatska glava Termostatska glava
"Oventrop" - UNI XH

Pakovanje 10kom.
 

 
Usponski ventil gornji deo Usponski ventil gornji deo 1/2"
Usponski ventil donji deo 1/2"
50% protok
100% protok
 

 
Termostatska glava Termostatska glava
"Oventrop" - Vindo TH

Pakovanje 10kom.
 

 
Termostatska glava za Termostatska glava za
radijatore sa integrisanim
ventilom "Oventrop" - UNI XD

Pakovanje 10kom.
 

 
Uronski ventil

Uronski ventil sa uronskom cevii
termostatskom opcijom za jednocevni
sistem grejanja od 20-50%protoka 1/2".


Uronski ventil za kupatilske radijatore
sa uronskom cevi I termostatskom
opcijom za jednocevni sistem grejanja
od 20-50%protoka 1/2".

 

Elektronski regulator Elektronski regulator "Oventrop" služi za
regulaciju temperature po pojedinoj prostoriji
prema vremenskom programu koji se može
slobodno namestati. Radi bez mrežnog priključka,
pomoću dve uobičajene baterije. Opremljen je
zaštitom za decu, zaštitom od smrzavanja i
prozorskom funkcijom.
Područje zadate vrednosti: 8 - 28°C
Navojni priključak: M 30 x 1,5
 

 
Ručna regulaciona Ručna regulaciona
kapa "Oventrop"
 

 
Adapter za usponski ventil Adapter za usponski ventil
za Alupex cev Ofix K
(2 kom. u setu) "Oventrop"

Dimenzija: 16x2; 18x2; 20x2.5
Pakovanje 10kom.
 

 
Adapter za usponski ventil Adapter za usponski ventil
za Cu cev (2 kom. u setu)
"Oventrop"

Dimenzija: 15; 18
Pakovanje 10kom.
 

 
Radijatorski ventil ugaoni Radijatorski ventil ugaoni
"Oventrop" - HR

Dimenzija:
Pakovanje 25kom.
3/8"; 1/2"; 3/4"
 

 
Radijatorski ventil pravi Radijatorski ventil pravi
"Oventrop" - HR

Dimenzija:
3/8"; 1/2"; 3/4"
Pakovanje 25kom.
 

 
Radijatorski ventil dupla Radijatorski ventil dupla
regulacija
pravi i ugaoni 1/2"
"Oventrop" - HRV

Pakovanje 25kom.
 

 
Radijatorski navijak Radijatorski navijak pravi i
ugaoni 1/2" sa opcijom
ispusnog ventila uz pomoć
drenažnog alata
"Oventrop" - Combi4

Pakovanje 25kom.
 

 
Radijatorski navijak pravi Radijatorski navijak pravi
"Oventrop" - Combi2

Dimenzija: 3/8"; 1/2"; 3/4"
Pakovanje 25kom.
 

 
Radijatorski navijak ugaoni Radijatorski navijak ugaoni
"Oventrop" - Combi2

Dimenzija: 3/8"; 1/2"; 3/4"
Pakovanje 25kom.
 

 
Radijatorski termostatski ventili pravi i ugaoni "Oventrop" -
Baureihe-A (3/8"- 1/2")
Baureihe-AZ (3/4"- 5/4")

Dimenzije: 3/8"; 1/2"; 3/4"
Pakovanje 25kom.
Dimenzije: 1"; 5/4"
Pakovanje 10kom.
Radijatorski termostatski ventil sa duplom regulacijom "Oventrop"
AV6 (3/8"- 1")
 
 
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana