termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Regulacija za gasne kotlove

 

Regulator TR-12

TR 12 - regulator vođen temperaturom prostorije

Za kontinuirano upravljanje efektom uređaja za grejanje ili stalno regulisanih kotlova, područje regulacije 6-30º, priključni napon 220 V.

 

 

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem, zavisno od temperature prostorije u kojoj je regulator instaliran. U zavisnosti od modela regulatori su izvedeni u proverenoj analognoj ili digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između kruga grejanja i regulatora. Grejanjem se može upravljati iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda, temperaturi u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.


 

   

Tehnički podaci:

Regulator TR-12 TR 12
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Sobna temperatura
Izlazni signal 220V (on/off)
Nedeljni vremenski program -
Moguc broj promena režima dnevno -
Odgovara za kotlovsku elektroniku Honeywell
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem -
Broj vodenih grejnih krugova 1
Podesiv program tople vode vreme/temperatura -
Podesiv program recirkulacione pumpe -
Podesiva termicka dezinfekcija -
Vodenje kaskade kotlova -
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 -
Solarna priprema tople vode -
Solarna podrška sistemu grejanja -
Integrisan Solar Inside -

 

 

Regulator FR 10

 

   

FR 10 - regulator vođen temperaturom prostorije

Jednostavni sobni regulator

 

 

 

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem, zavisno od temperature prostorije u kojoj je regulator instaliran. U zavisnosti od modela regulatori su izvedeni u proverenoj analognoj ili digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između kruga grejanja i regulatora. Grejanjem se može upravljati iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda, temperaturi u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.


 

   

Tehnički podaci:

Regulator FR 10 FR 10
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Sobna temperatura
Izlazni signal 24V promenljivi
Nedeljni vremenski program -
Moguc broj promena režima dnevno -
Odgovara za kotlovsku elektroniku Bosch Heatronic 3
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem -
Broj vodenih grejnih krugova 1
Podesiv program tople vode vreme/temperatura -
Podesiv program recirkulacione pumpe -
Podesiva termicka dezinfekcija -
Vodenje kaskade kotlova -
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 -
Solarna priprema tople vode -
Solarna podrška sistemu grejanja -
Integrisan Solar Inside -

 

 

Regulator FR-100

 

   

FR 100 - regulator vođen temperaturom prostorije

Sobni regulator s nedeljnim programom za kombinovane uređaje i mogućnošću analognog povezivanja 1-2-4 priključkom* i Heatronic 2.

 

 

 

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem, zavisno od temperature prostorije u kojoj je regulator instaliran. U zavisnosti od modela regulatori su izvedeni u proverenoj analognoj ili digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između kruga grejanja i regulatora. Grejanjem se može upravljati iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda, temperaturi u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.


Detalji

Sobni termostat sa nedeljnim programom, 24 V, za kombinovane uređaje. Regulator temperature prostora sa zadavanjem temperature kruga grejanja, za modulacioni način rada uređaja za grejanje. Nedeljni program sa 6 uklopnih vremena po danu, za jedan krug grejanja. Program pripreme tople vode za Eco funkciju (kombinovani uređaj), datum i vreme na satu, automatsko prebacivanje sa letnjeg na zimsko vreme i obrnuto. Funkcija godišnjeg odmora sa navođenjem datuma. Pokazivanje koda greške, servisnog koda kao nešifrirani tekst. Reguliše se solarna priprema tople vode u spoju sa solarnim uklopnim modulom ISM1.


 

   

Tehnički podaci:

Regulator FR-100 FR 100
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Sobna temperatura
Izlazni signal 24V promenljivi
Nedeljni vremenski program Da
Moguc broj promena režima dnevno 6
Odgovara za kotlovsku elektroniku Bosch Heatronic 2 i 3
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Broj vodenih grejnih krugova 1
Podesiv program tople vode vreme/temperatura -
Podesiv program recirkulacione pumpe -
Podesiva termicka dezinfekcija -
Vodenje kaskade kotlova -
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 -
Solarna priprema tople vode -
Solarna podrška sistemu grejanja -
Integrisan Solar Inside -


 

Regulator FR-110

 

   

FR 110 - regulator vođen temperaturom prostorije

Sobni termostat sa nedeljnim programom za uređaje sa bojlerom. Solarni regulator za toplu vodu.

 

 

 

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem, zavisno od temperature prostorije u kojoj je regulator instaliran. U zavisnosti od modela regulatori su izvedeni u proverenoj analognoj ili digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između kruga grejanja i regulatora. Grejanjem se može upravljati iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda, temperaturi u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.


 

   

Tehnički podaci:

Regulator FR-110 FR 110
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Sobna temperatura
Izlazni signal 24V promenljivi
Nedeljni vremenski program Da
Moguc broj promena režima dnevno 6
Odgovara za kotlovsku elektroniku Bosch Heatronic 3
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Broj vodenih grejnih krugova 1
Podesiv program tople vode vreme/temperatura Da
Podesiv program recirkulacione pumpe Da
Podesiva termicka dezinfekcija Da
Vodenje kaskade kotlova -
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 -
Solarna priprema tople vode Da
Solarna podrška sistemu grejanja -
Integrisan Solar Inside Da

 
 

 

Regulator FW-100

 

FW 100 - regulator vođen spoljnom temperaturom 

Regulator za jedan mešani ili nemešani krug grejanja, za pripremu tople vode. Solarni regulator za toplu vodu.

 
   

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem zavisno od spoljne temperature. Regulatori su izvedeni u digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između grejanja i regulatora. Dodatni daljinski upravljač omogućava upravljanje grejanjem iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda ili temperaturi vode u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.


 

   

Tehnički podaci:

Regulator FW-100 FW 100
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Spoljna temperatura
Izlazni signal 24V promenljivi
Nedeljni vremenski program Da
Moguc broj promena režima dnevno 6
Odgovara za kotlovsku elektroniku Bosch Heatronic 3
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Broj vodenih grejnih krugova 1
Podesiv program tople vode vreme/temperatura Da
Podesiv program recirkulacione pumpe Da
Podesiva termicka dezinfekcija Da
Vodenje kaskade kotlova -
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 Da
Solarna priprema tople vode Da
Solarna podrška sistemu grejanja -
Integrisan Solar Inside Da

 
 

 

Regulator FW-200

 

FW 200 - regulator vođen spoljnom temperaturom

Regulator za do 4 mešana i/ili nemešana kruga grejanja, za grejanje i toplu vodu. Solarni regulator za toplu vodu i podrška grejanju.

 
   

Glavne karakteristike

Upravljanje grejanjem zavisno od spoljne temperature. Regulatori su izvedeni u digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između grejanja i regulatora. Dodatni daljinski upravljač omogućava upravljanje grejanjem iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda ili temperaturi vode u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura.

 


   

Tehnički podaci:

Regulator FW-200 FW 200
TEHNICKI PODACI -
Uslov za vodenje Spoljašnja temperatura
Izlazni signal 24V promenljivi
Nedeljni vremenski program Da
Moguc broj promena režima dnevno 6
Odgovara za kotlovsku elektroniku Bosch Heatronic 3
Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem Da
Broj vodenih grejnih krugova 4
Podesiv program tople vode vreme/temperatura Da
Podesiv program recirkulacione pumpe Da
Podesiva termicka dezinfekcija Da
Vodenje kaskade kotlova Da
Mogucnost ugradnje na kotao BH3 Da
Solarna priprema tople vode Da
Solarna podrška sistemu grejanja Da
Integrisan Solar Inside Da

 
 
   
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana