termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

ULTRAZVUČNI MERAČI TOPLOTE ''DANFOSS''

 
 

SONOMETER™2000 je kompaktno ultrazvučno statičko merilo toplote posebno dizajnirano za primenu u lokalnim I daljinskim sistemima grejanja, hlađenja ili kombinovano grejanja I hlađenja.

SONOMETER™2000 se sastoji od:
Ultrazvučnog senzora protoka, tip SONO 1500 CT; Kalkulatora toplote, tip INFOCAL 6; Senzora temperature.
SONOMETAR™2000 je odobren po standardu EN1434 (MID).

Karakteristike SONO 1500 CT
- Prvo evropsko odobrenje za ultrazvučno merilo protoka sa dinamičkim opsegom qi/qp 1 : 250 u klasi 2 (qp 1.5 / 2.5 / 6 / 10 /15 / 25 / 40 / 60m³/h);
- Kompletan dinamički opseg : > 1:1500;
- Litijumska baterija sa vekom trajanja od 12 godina ili spoljno napajanje;
- Temperaturni opseg: 5 - 90°C / 130°C/ 150°C; Temperaturno preopterećenje do 150°C za (veličine od qp 0.6 do 2.5m³/h)
- Dostupno u nominalnim veličinama od: qp 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 6 / 10 / 15 / 25 / 40 / 60m³/h;
- Patentirani princip "free-beam" ; Bez vrtloženje oko reflektora; Robustan reflektor od nerđajućeg čelika; Sve veličine su dostupne i u PN;
- Sekcije za smirivanje u dovodu ili odvodu nisu potrebne (standardna instalacija) ; NOWA test sposobnost
- Veza sa kalkulatorom preko impulsa definisane vrednosti;- Instalira se u bilo kojem položaju;
- Slobodno biranje impulsnih vrednosti od 1ml;
- HYDRO-SET softver za parametrizaciju na bazi Windows-a garantuje optimalno prilagođavanje specifičnim potrebama korisnika.

Karakteristike INFOCAL 6
- Litijumska baterija sa vekom trajanja od 12 godina (u zavisnosti od odabrane funkcije I merila protoka povezanog sa kalkulatorom do 10 do 16
godina);
- Temperaturni opseg : -10 to +190°C; Mod čuvanja energije; NOWA test dostupan;
- Daljinsko očitavanje preko M-bus, Rs232, radio ili optičkog interfejsa, u skladu sa ZVEI;
Jedan opcioni modul se može odabrati između modula sa dva impulsna izlaza ili modula sa dva impulsna ulaza zajedno sa jednim impulsnim
izlazom;
- Pojedinačne tarifne funkcije;
- Memorija za poslednjih 24 meseca; Proširivi dijagnostički displej;
- HYDRO-SET softver za parametrizaciju, na Prozors osnovi garantuje optimal-nu adaptaciju korisničkim potrebama;
- Merenje toplotne energije sa visokom tačnošću; Jasno prikazivanje realnih potrošenih vrednosti;
- Memorisanje podataka o zapremini I energiji;
- Proširiva funkcionalnost putem dodatnih modula (plug and play)

 
     
Kalorimetar SONOMETER 2000 ''Danfoss''    
 
     
Dodaci za SONOMETER 2000 ''Danfoss''    
 
NAPOMENA: U cenu kalorimetra je uračunat prvi pregled (baždarenje) od strane JKP "Beogradske elektrane" iplombiranje od strane Zavoda za mere i dragocene metale.    
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana