termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
         
 

Toplotne pumpe "Viessmann"

     
         
 

Toplotne pumpe, od 1,5 kW do preko 1 MW

Viessmann toplotne pumpe omogućavaju Vam da budete nezavisni od lož ulja i gasa i da koristite besplatni toplotni potencijal prirode iz Vaše neposredne okoline – bilo iz zemlje, bilo iz podzemnih voda, bilo iz vazduha. Viessmann toplotne pumpe nose znak „Pečat vrednosti toplotne pumpe“, što je garancija vrhunskog kvaliteta.

Naš raznovrsni program nudi Vam adekvatne toplotne pumpe za svaku vrstu potrebe, prema Vašoj zamisli, potrebi za toplotom i Vašim građevinskim i geološkim mogućnostima. I to ne samo u novogradnji – Viessmann toplotnu pumpu možete postaviti i prilikom modernizacije i po želji da je koristite zajedno sa grejanjem na lož ulje ili gas.

   

 
 

Toplotna pumpa Vitocal 200-S

   
         
 

Vazduh/voda-toplotna pumpa

- Nominalni toplotni kapacitet: od 4,5 do 14,6 kW

- Za grejanje i hlađenje novih i postojećih objekata

- Manje i veće porodične kuće, poslovni objekti

 
 

Informacije o proizvodu

     
         
 

Ova toplotna pumpa koristi povoljnu i lako dostupnu eneriju vazduha iz okruženja. Pogodna je kako za novogradnju (slika 1) tako i za rekonstrukciju postojećih objekata. Takođe je moguća i odlična kombinacija sa postojećim kotlovima u objektu (slika 2).


Toplotne pumpe | Toplotna pumpa | Beograd Toplotne pumpe | Toplotna pumpa | Beograd

Sistem grejanja i hlađenja sa split toplotnom pumpom Vitocal 200-S 
Toplotna pumpa Vitocal 200-S je visokoefikasno i štedljivo rešenje za grejanje, odnosno  za grejanjei  hlađenje u Vašem objektu. Vitocal 200-S koristi toplotu iz spoljašnjeg vazduha. Spoljašnja jedinica, koja je otporna na atmosferske uticaje, veoma je fleksibilna po pitanju mesta postavljanja. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama može se lako montirati na spoljašnji zid. Slobodno postavljanje van objekta ili na ravnom krovu je takođe moguće. 

Unutrašnja jedinica - izuzetno kompaktna i tiha, može se postaviti poput bilo kog drugog kotla – u podrumu ili nekoj drugoj prostoriji u kući. Ona poseduje neophodnu hidrauliku, izmenjivač toplote, visokoefikasnu cirkulacionu pumpu i trokraki preklopni ventil za komforno snabdevanje sistema grejanja i pripremu tople vode. Trostepeni protočni električni grejač je već serijski integrisan kod modela koji radi i grejanje i hlađenje (tip AWB-AC), i po potrebi se može aktivirati.

Tokom leta se toplotna pumpa Vitocal 200-S, tip AWB-AC može se efikasno koristiti i za hlađenje prostorija. Za tu namenu se mogu upotrebiti sistemi sa ventilator konvektorima (fan-coil uređaji) ili panelni sistemi grejanja (podno i zidno).

Efikasno i ekonomično 

Toplotna pumpa Vitocal 200-S radi posebno štedljivo pri delimičnom opterećenju. U tu svrhu uređaj koristi prednosti DC-Inverter tehnologije. Na ovaj način se podešava kapacitet kompresora, preko modulacionog načina rada, tačno prema potrebi i isporučuje željenu temperaturu vode za grejanje. 

Posebno efikasna i pogodna je bivalentna primena split toplotne pumpe Vitocal 200-S pri rekonstrukciji objekata. U ovom slučaju postojeći kotao se eventualno može uključiti za pokrivanje špiceva u slučaju ekstremno niskih spoljašnjih temperatura. 

Tihi rad zbog regulacije broja obrtaja 

Modulacion rad toplotne pumpe Vitocal 200-S redukuje broj paljenja i gašenja. Dodatno izuzetno tihi ventilator sa promenjivim brojem obrtaja i kompresor, i to pri svim radnim uslovima, čine Vitocal 200-S gotovo bešumnim.


Komforna Vitotronic regulacija 

I korisnik toplotne pumpe i serviser dodatno profitiraju preko jednostavne za upotrebu, inovativne regulacije Vitotronic 200: digitalna menijem vođenja ragulacija je logična i jednostavno razumljiva. Veliki panel je osvetljen, sa podešavanjem kontrasta i lak za čitanje. Prosutna je i funkcija za pomoć koja Vas informiše o daljim mogućim merama. Grafička opslužna površina Vam dodatno omogućuje vizuelan prikaz kriva grejanja i hlađenja, i brojnih dodatnih informacija. Po potrebi moguće je postaviti opslužnu jedinicu na zidu na rastojanju do 5 metara od toplotne pumpe Vitocal 200-S. Moguć je daljinski pristup i parametrisanje rada toplotne pumpe od strane korisnika putem mobilnog telefona.

Kompletan servis od Viessmann-a 

Spoljašnja i unutrašnja jedinica se međusobno povezuju sa rashladnim cevovodom i pune sa odgovarajućim rashladnim sredstvom. U ovom delu se moraju preuzeti sve neophodne mere po pitanju zaštite životne okoline, a firma Viessmann rado stoji na raspolaganju za školovanja partner firmi iz ove oblasti. Puštanje toplotne pumpe u rad može biti izvršeno od strane Tehničke službe Viessmann d.o.o. Beograd. 

Viessmann kompletan program 

Toplotna pumpa Vitocal 200-S je deo Viessmann kompletnog programa. Viessmann nudi individualna rešenja vrhunske efikasnosti za sve namene i sve energente. Viessmann - sve komponente i kompletni sistemi iz jedne ruke.

Profitirajte zbog sledećih prednosti

 • Povoljna vazduh/voda toplotna pumpa u kapacitetima od 4,5 do 14,6 kW (vazduh 7 °C/voda 35 °C prema EN 14511)
 • Regulacija kapaciteta i DC-Inverter za visoku efikasnost pri delimičnom opterećenju
 • Niski pogonski troškovi zbog visoke COP-vrednosti (COP = Coefficient of Performance – faktor grejanja) prema EN 14511: do 4,6 (vazduh 7°C / voda 35°C) i do 3,5 (vazduh 2°C / voda 35°C)
 • Maksimalna temperatura polaznog voda: do 55°C pri spoljašnjoj temperaturi od –15°C
 • Spoljašnja jedinica postojanja na atmosferske uslove sa kompresorom, isparivačem, ekspanzionim ventilom i ventilatorom
 • Unutrašnja jedinica sa visokoefikasnom cirkulacionom pompom, izmenjivačem toplote, 3-krakim preklopnim ventilom, sigurnosnom grupom i regulaciom, kod verzije grejanje/hlađenje sa integrisanim protočnim električnim grejačem
 • Jednostavna za opsluživanje regulacija toplotne pumpe Vitotronic 200 sa grafičkim prikazom i jasnim tekstom
 • Komforna zbog reverzibilne izvedbe, koja omogućuje i grejanje i hlađenje
 • Moguće puštanje u rad preko Tehničke službe Viessmann

 

 

 
 

Toplotna pumpa Vitocal 300-G

   
         
 

- Zemlja/voda-toplotna pumpa

- Nominalni toplotni kapacitet: od 5,9 do 342,4 kW

- Voda/voda-toplotna pumpa

- Nominalni toplotni kapacitet: od 7,9 do 471,2 kW

- Za novogradnju i modernizaciju

- Manje i veće porodične kuće, stambeni i poslovni objekti, industrija

 
         
 

Film o toplotnoj pumpi Vitocal 300-G

 
     
         
 

Informacije o proizvodu

     
 

Pomoću toplotne pumpe Vitocal 300-G koristite regenerativnu toplotu iz zemlje, odnosno podzemnih voda. I to na malom prostoru, jer je toplotna pumpa veoma kompaktno konstruisana: u kućištu tipa BWC/WWC su već ugrađeni cirkulaciona pumpa, pumpa kruga grejanja, kao i trokraki preklopni ventil.

Toplotna pumpa Vitocal 300-G zemlja/voda ili voda/voda-toplotna pumpa je pravo rešenje za porodične kuće. Ona koristi toplotu koja se nalazi direktno ispred Vašeg kućnog praga i to tačno prema Vašoj potrebi za toplotom: možete da birate u rasponu kapaciteta od 5,9 do 58,9 kW, u kaskadnoj vezi do 471,2 kW. Time Vam na raspolaganju stoji izuzetno efikasan i kvalitetan isporučilac toplote, koji pouzdano i komforno preuzima grejanje i zagrevanje potrošne vode.

Toplota iz zemlje ili podzemnih voda

Možete da preuzmete toplotu iz zemlje pomoću zemlja/voda-toplotne pumpe. To se vrši podzemnom sondom ili podzemnim kolektorom koji se postavi na dubinu od oko 1,5 metara. U oba slučajatoplotna pumpa bez problema u hladnim danima pokriva celokupnu potrebu za energijom. U zavisnosti od položaja Vaše kuće može da se koristi i toplota podzemnih voda. Za te potrebe setoplotna pumpa Vitocal 300-G jednostavno konfiguriše za rad kao voda/voda-toplotna pumpa – i tako postiže najviši učinak.

Kompaktni paket

Toplotna pumpa Vitocal 300-G (tip BWC/WWC) je pogodna i zbog kompaktne konstrukcije. Ona već sve sadrži: cirkulacionu pumpu i pumpu kruga grejanja. Osim toga, tu su i: sigurnosna grupa sa sigurnosnim ventilom, manometar i odzračnik. Ova pametna integracija delova smanjuje potrebu za prostorom i pokriva sve bitne elemente. Električno dogrevanje može da se isporuči kao dodatna oprema.

Velika potreba za toplotom? Bez problema sa uređajem Vitocal 300-G

Za objekte sa velikom potrebom za toplotom višestepena toplotna pumpa Vitocal 300-G je pravo rešenje. Ona može imati kapacitet grejanja od 11,8 do 471,2 kW (kao kaskada). Čak i ovde može kao izvor toplote da se izabere zemlja ili podzemne vode.

Delotvoran, tih i pouzdan

„Srce“ uređaja toplotne pumpe Vitocal 300-G je efikasni Compliant Scroll-kompresor. On obezbeđuje visoku radnu pouzdanost, sigurnost i veoma tihi rad. Za to je, između ostalog, odgovorno hermetično zaptivanje, kao i duplo prigušivanje vibracija. Istovremeno Compliant Scroll-kompresor garantuje najviše faktore grejanja i temperature polaznog voda do 60 °C.

Štiti okolinu

Toplotna pumpa Vitocal 300-G štiti okolinu ne samo zato što koristi regenerativnu energiju, već i zato što kao radni medijum koristi R 410 A, bez FCKW-a, nezapaljivo i biološki razgradivo sredstvo.

Uz podršku sunčeve energije

Uz modernu instalaciju grejanja ide i inovativna solarna tehnika. Koristite besplatnu sunčevu energiju kao podrška toplotne pumpe. Viessmann Vam za to nudi sistem koji je perfektno usklađen sa uređajem Vitocal 300-G.

Savršen i za velike kapacitete

Toplotna pumpa Vitocal 300-G je pravo rešenje i kod velike potrebe za toplotom. Moguće je povezivanje više toplotnih pumpi u zajednički sistem - kaskadu. To ne donosi samo željeni visoki toplotni kapacitet, nego se time povećava i radna pouzdanost cele instalacije. Modularni sklop sa separatnim zaptivnim krugovima pri tom obezbeđuje visoku efikasnost u području delimičnog opterećenja i istovremeno obezbeđuje grejanje i pripremu tople vode.

RCD: uvek onoliko toplote koliko Vam je potrebno

RCD je Refrigerant Cycle Diagnostic System. Kod toplotne pumpe Vitocal-a 300-G je zadužen za permanentno nadgledanje kruga sa rashladnim fluidom i kapaciteta koji stoji na raspolaganju. Time obezbeđuje idealno prilagođavanje kapaciteta i visoku efikasnost svake tačke u pogonu, a energetski bilans za dobijanje sredstava za finansiranje je već ugrađen.

Pregled prednosti:

 • Zemlja/voda-toplotna pumpa kapaciteta od 5,9 do 42,8 kW, u kaskadnoj vezi od 11,8 do 342,4 kW
 • Voda/voda - toplotna pumpa kapaciteta od 7,9 do 58,9 kW, u kaskadnoj vezi od 15,8 do 471,2 kW
 • Visoke COP (Coeffizient of Performace - faktor grejanja) vrednosti: COP do 4,7 (zemlja 7 °C/ voda 35 °C)
 • Monovalentni rad za grejanje i zagrevanje potrošne vode
 • Tihi rad zahvaljujući potpuno hermetičnom Compliant Scroll-kompresoru i zvučnoj izolaciji
 • Posebno pogodan za niskotemperaturske sisteme grejanja, na primer za podno grejanje
 • Regulacija toplotne pumpe sa vodičem kroz meni koja se prilagođava vremenskim uslovima i „natural cooling“, odnosno „active cooling“ modom hlađenja
 • Toplotna pumpa Vitocal 300-G: ugrađeni su cirkulaciona pumpa, pumpa kruga grejanja i sigurnosna grupa(kod tipa BWC i WWC) 
 • Privremena ugradnja električnog dogrevanja, na primer za sušenje maltera
 
         
         
         
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana