termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
       

Gasni kotlovi "Vaillant" model atmo/turbo TEC plus

Vaillant
       
Gasni kotlovi "Vaillant"

zaštita IP X4D za rad u uslovima velike vlažnosti
zaštita od smrzavanja
modulacioni rad gorionika
jednostavno rukovanje i održavanje
komfor tople vode (PLUS) ***
model PLUS poseduje dva nezavisna izmenjivača toplote (za grejanje i za pripremu tople sanitarne vode u domaćinstvu) specifičan protok sanitarne vode (DT = 30 K) od 9,6 do 15 l/min dodatni senzor za kontrolu temperature tople vode

Novo kod TEC plus kotlova

 • osvetleni displej sa duguljastim radnim tipkama
 • gumeni prekidači za podešavanje temp. grejanja i tople sanitarne vode
 • bela lajsna na prednjoj maski
 • dimovodni priključak nije vidljiv sa prednje strane
 • vodonepropustno kućište
 • novi primarni izmenjivač i hidraulični blok
       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga kW Grejanje i sanitarna voda Topla voda T 30°C l/min Cena
Turbo TEC Plus VUW 202-5 Fasada 20 9,6-15  
Turbo TEC Plus VUW 242-5 Fasada 24 9,6-15  
Turbo TEC Plus VUW 282-5 Fasada 28 9,6-15  
Turbo TEC Plus VUW 322-5 Fasada 32 9,6-15  
Atmo TEC Plus VUW 200-5 Dimnjak 20 9,6-13,4  
Atmo TEC Plus VUW 240-5 Dimnjak 24 9,6-13,4  
Atmo TEC Plus VUW 280-5 Dimnjak 28 9,6-13,4  
Turbo TEC Plus VU 122-5 Fasada 11 Grejanje    
Turbo TEC Plus VU 202-5 Fasada 20 Grejanje    
Turbo TEC Plus VU 242-5 Fasada 24 Grejanje    
Turbo TEC Plus VU 282-5 Fasada 28 Grejanje    
Turbo TEC Plus VU 362-5 Fasada 36 Grejanje    
Atmo TEC Plus VU 120-5 Dimnjak 11 Grejanje    
Atmo TEC Plus VU 200-5 Dimnjak 20 Grejanje    
Atmo TEC Plus VU 240-5 Dimnjak 24 Grejanje    
Atmo TEC Plus VU 280-5 Dimnjak 28 Grejanje    
 
       
Gasni kotlovi "Vaillant" model atmo/turbo TEC pro  
     
Gasni kotlovi "Vaillant Gasni kotlovi "Vaillant

Novo kod TEC pro kotlova

 • plastični sivi prekidači za podešavanje temp. grejanja i tople sanitarne vode
 • mali LC displej sa "DIA" sistemom
 • siva lajsna na prednjoj maski
 • drastično smanjenje težine i dimenzija kotla

 

zaštita IP X4D za rad u uslovima velike vlažnosti
zaštita od smrzavanja
mogućnost modulacionog ili ON/OFF rada gorionika
jednostavno rukovanje i održavanje
komfor tople vode (PLUS) **
model PRO poseduje dva nezavisna izmenjivača toplote
(za grejanje i za pripremu tople sanitarne vode u domaćinstvu)
specifičan protok sanitarne vode ( T = 30 K) od 9,6 do 15 l/min

       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga kW Grejanje i sanitarna voda Topla voda T 30°C l/min Cena
Turbo TEC Plus VUW 112-3 Fasada 11 9,6-13,4  
Turbo TEC Plus VUW 182-3 Fasada 18 9,6-13,4  
Turbo TEC Plus VUW 242-3 Fasada 24 9,6-13,4  
Turbo TEC Plus VUW 282-3 Fasada 28 9,6-13,4  
Atmo TEC Plus VUW 180-3 Dimnjak 18 9,6-13,4  
Atmo TEC Plus VUW 240-3 Dimnjak 24 9,6-13,4  
Atmo TEC Plus VUW 280-3 Dimnjak 28 9,6-13,4  
 
       
Gasni kotlovi "Vaillant" model aquaBLOCK    
       
Gasni kotlovi "Vaillant" model aquaBLOCK

integrisani laminirani rezervoar od 20 l
snabdevannje do tri točeća mesta
modulacioni rad gorionika
minimalne dimenzije
topli start i "Anti-kamenac" funkcija
LCD displej i "DIA" sistem
zaštita IP X4D za rad u uslovima velike vlažnosti
fabričko predviđen recirkulacioni vod
potreban minimalni protok za rad (1,5 l/min)

Oprema

 • ugrađena cirkulaciona pumpa, dve ekspanzione posude, automatski brzi ispust vazduha, sigurnosni ventil
 • integrisana mikroprocesorska tehnologija
 • uređaj se uz prerade može podesiti za rad na propan/butan
 • pumpa potrošne tople vode
 • U cenu kotla uračunat je priključni set za povezivanje
 • U cenu kotla uračunata je konzola za postavljanje na zid.
 • Opcija-dimovodna cev sa krivinom 60/100 cena
 • Garancija 24 meseci
 
       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga kW Grejanje i sanitarna voda Topla voda T 30 C l/min Cena
aquaBLOCK VUI 242-7 Fasada 24 14,6 - 16,4  
aqua BLOCK VUI 282-7 Fasada 28 14,6 - 16,4  
aquaBLOCK VUI 362-7 Fasada 36 14,6 - 16,4  
aquaBLOCK VUI 240-7 Dimnjak 24 14,6 - 16,4  
aquaBLOCK VUI 280-7 Dimnjak 28 14,6 - 16,4  
 
       
Stabilni gasni kotlovi "Vaillant" - model atmoVIT    
       
Stabilni gasni kotlovi "Vaillant" - model atmoVIT

jednostepeni gorionik
dostupan grupa kapaciteta od 16 do 56 kW
članci od livenog čelika
stepen iskoriščenja:93%
emisija štetnih gasova Nox 150 mg/kWh
jednostavna instalacija kotla i regulatora
proključni sistem Pro E za brzo i jednostavno spajanje elek.priključ.
jednostavno održavanje zbog lakog pristupa svim ugrađenim komponentama i prikazom simbola
za tečni i zemni gas bez zamene gorionika

 
       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga kW Dimenzije Cena
atmoVIT VK INT 164/1-5 Dimnjak 16,9 850x520x600  
atmoVIT VK INT 254/1-5 Dimnjak 25 850x520x600  
atmoVIT VK INT 324/1-5 Dimnjak 31,5 850x585x600  
atmoVIT VK INT 414/1-5 Dimnjak 41 850x585x625  
atmoVIT VK INT 484/1-5 Dimnjak 48,9 850x720x625  
atmoVIT VK INT 564/1-5 Dimnjak 56 820x820x625  
 
       
Kondenzacijski gasni kotlovi "Vaillant" - model ecoTEC pro/plus  
       
Kondenzacijski kotao ecoTEC pro      
       
Kondenzacijski kotao ecoTEC pro

upravljačka ploča kao kod dosadašnjih ecoTEC uređaja
veliki neosvetljeni LC displej
lajsna sive boje na prednjo maski
topli start
komfor tople vode (12 lamela) **
jednostepena pumpa

Novi - vazdušno/dimovodni sistem 60/100

 • U cenu kotla uračunat je priključni set za povezivanje
 • U cenu kotla uračunata je konzola za postavljanje na zid.
 • Opcija- dimovodna cev sa krivinom 60/100 cena
 • Garancija 24 meseci
       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga 80/60°C (kW) Nazivna snaga 40/30°C (kW) Grejanje i sanitarna topla voda
EcoTEC pro VUW INT 226/3-5 Fasada 6,7-18,0 7,2-19,5  
EcoTEC pro VU INT 256/3-3 Fasada 9,0-25,0 9,8-27,0 Grejanje
 
       

Kondenzacijski kotao ecoTEC plus

     
       
Kondenzacijski kotao ecoTEC plus

gumeni prekidač za podešavanje temp. grejanja i tople sanitarne vode
veliki osvetljeni LC displej sa "DIA" sistemom i duguljastim radnim tipkama
lajsna bele boje na prednjoj maski
topli start
komfor tople vode (20 lamela) ***
dvostepena pumpa

 

Novi - vazdušno/dimovodni sistem 60/100

 • U cenu kotla uračunat je priključni set za povezivanje
 • U cenu kotla uračunata je konzola za postavljanje na zid.
 • Opcija-dimovodna cev sa krivinom 60/100 cena
 • Garancija 24 meseci
       
Tip kotla Model Odvod dimnih gasova Nazivna snaga 80/60 C (kW) Nazivna snaga 40/30 C (kW) Sanitarna topla voda
EcoTEC plus VU INT 126/3-5 Fasada 4,9-11,0 5,3-11,9 Grejanje
EcoTEC plus VU INT 186/3-5 Fasada 6,7-18,0 7,2-19,5 Grejanje
EcoTEC plus VU INT 24/63-5 Fasada 8,7-24,0 9,4-26,0 Grejanje
EcoTEC plus VU INT 376/3-5 Fasada 12,0-37,0 12,9-40,1 Grejanje
EcoTEC plus VUW INT 236/3-5 Fasada 6,7-19,0 7,2-20,6
EcoTEC plus VU INT 466/4-5 Fasada     Grejanje
EcoTEC plus VU INT 656/4-5 Fasada     Grejanje
 
       
Regulacija "Vaillant"      
       
Regulacija "Vaillant"

Sobni termostat sa ON/OF regulacijom bez mogućnosti programiranja

Regulacija "Vaillant"

Modulacioni sobni termostat (24 V) bez mogućnosti programiranja

VRT 30   VRT 40  
       
Regulacija "Vaillant"

Digitalni sobni termostat sa ON/OFF regulacijom i dnevnim i sedmičnim programom. Calor Matic 240 ima mogućnost baterijskog napajanja.

Regulacija "Vaillant"

Digitalni modulacioni sobni termostat sa dnevnim i sedmičnim programom.

calorMATIC 230 i 240   calorMATIC 330  
       
Regulacija "Vaillant"

Digitalni, modulacioni, bežični sobni termostat upravljan radio signalom sa sedmičnim programom.

Regulacija "Vaillant"

Regulacija temperature u polaznom vodu jednog kruga grejanja u zavisnosti od spoljne temperature.

VRT 340 f   VRC 410 s  
       
Regulacija "Vaillant"

Sklop za telefonsko uključivanje/isključivanje uređaja.

Regulacija "Vaillant"

Regulacija u zavisnosti od spoljne temperature za više krugova grejanja i spajanje u kaskadu.

teleSWITCH   calorMATIC 630  
       
Kataloški broj Vrsta opreme Cena
300637 VRT 30  
300662 VRT 40  
307411 calorMATIC 230 OST  
307412 calorMATIC 240 OST  
307414 calorMATIC 330 OST  
306776 VRT 340 f  
300649 VRC 410 s  
300679 teleSWITCH  
306781 calorMATIC 830  
 
       
Dimovodne cevi i prateći pribor za gasne kotlove "Vaillant"  
       
Dimovodne cevi i prateći pribor Dimovodne cevi i prateći pribor Dimovodne cevi i prateći pribor Dimovodne cevi i prateći pribor

Horizontalna dimovodna
cev sa krivinom

Cevni nastavak L=0,5 met
Cevni nastavak L= 1 met
Cevni nastavak L=2 met

Vertikalna
dimovodna cev

Obujmica za kosi krov
Obujmica za ravan krov

       
Dimovodne cevi i prateći pribor Dimovodne cevi i prateći pribor Dimovodne cevi i prateći pribor  

Koleno 90

Koleno 45

Vertikalni odvod
kondenzata

 
       
Kataloški broj Vrsta opreme Dimenzija Cena
303845 Horizontalna dimovodna cev sa krivinom 60/100  
303801 Cevni nastavak L=0,5 met 60/100  
303802 Cevni nastavak L=1 met 60/100  
303803 Cevni nastavak L=2 met 60/100  
303800 Vertikalna dimovodna cev 60/100  
303809 Koleno 45 60/100  
303808 Koleno 90 60/100  
303805 Vertikalni odvod kondenzata 60/100  
009076 Obujmica za kosi krov 60/100  
009056 Obujmica za ravni krov 60/100  
 
       
Gasni kotlovi "Vaillant"
       
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana