termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Čiler model MCE "Galletti"

 
   
Rashladni kapacitet od 10 do 35 kW
Kapacitet grejanja od 12 do 44 kW
 
     
Asortiman MCE rashlađivača vode i toplotnih pumpi je dizajniran za spoljno instaliranje za komfornu primenu klimatizacije.

Široki spektar raspoloživih verzija i komponente čini instaliranje MCE serije zaista lakom.
 
     

Konstruktivne osobine

Mikroprocesorska kontrola
Kontrolni panel "Chiller" omogućava potpuno upravljanje MCE jedinicama
i lako mu se pristupa kroz vrata od polikarbonata, sa stepenom zaštite IP 65.

Glavne funkcije:
- Kontrola ulazne temperature vode u isparivaču
- Upravljanje odmrzavanjem (MCE-H)
- Kontrola brzine ventilatora (opciona samo kod hlađenja MCE-C)
- Potpuno upravljanje alarmima
- Mogućnost povezivanja na RS485 serijsku tablu za nadzor i teleasistenciju
- Povezivanje sa eksternim terminalom

Kontrolisani uređaji
- Kompresori
- Ventilatori
- Ventil za preusmeravanje ciklusa (samo kod toplotne pumpe)
- Pumpa za cirkulaciju
- Otpornost na smrzavanje (opciono)
- Signalni relejni alarmi

     

Električni panel
Električni panel je napravljen i povezan u skladu sa direktivom
CEE 73/23, direktivom 89/336 za elektromagnetsku
kompatibilnost i srodne standarde
Napravljen od panela čeličnog lima, potpuno zatvoren i zaštićen
pokrivnim panelima jedinice.

Rashladno kolo
- Spiralni kompresor ugrađen u zvučno izolovan odeljak
- Izmenjivači toplote od varene inox ploče
- Rebrasti blok kalem kondenzatora sa aluminijumskim rebrima
- Dehidracioni filter
- Staklo za posmatranje rashladne tečnosti sa indikatorom
vlažnosti
- Termostatički ventil sa eksternim izjednačavanjem i
integrisanom MOP funkcijom
- Ventil za preusmeravanje ciklusa (samo za modele sa toplotnom
pumpom)
- Kontrolni ventili (samo kod toplotne pumpe)
- Primač tečnosti (samo kod toplotne pumpe)
- Prekidači visokog i niskog pritiska
- Sigurnosni ventil
- Schrader ventili za provere i/ili održavanje
- Manometri za rashladnu tečnost (opcije)

Struktura
Napravljeni sa nosećom osnovom od galvanizovanog čeličnog
lima i pokrivnih panela napravljenih od Peralumana za zaštitu od
korozivnih agenasa. pristupa zahvaljujući panelima koji se otvaraju.
Svi zavrtnji i sredstva za pričvršćivanje napravljeni su od
neoksidirajućih materijala, nerđajućeg čelika i karbon-čelika -
zaštićenog tretmanima za pasivnost.
Kompresorski odeljak je potpuno zaptiven sa akustičnom -
izolacijom i može mu se pristupiti sa tri strane zahvaljujući lakom -
sklanjanju panela što veoma uprošćava održavanje i/ili preglede.

Konfiguracije
3 različita hidraulična kompleta čine MCE asortiman spremnim za za
direktnu instalaciju i pogon:

MCE CB i MCE HB verzija snabdevena samo isparivačem
MCE CP i MCE HP verzija snabdevena isparivačem i
ekspanzionom posudom
MCE CS i MCE HS verzija snabdevena isparivačem,
ekspanzionom posudom i međurezervoarom

Ventilacioni odeljak: Efikasan i tih
Jedinice sadrže ventilatore aksijalnog tipa sa lopaticama
aerodinamičnog oblika, statički i dinamički izbalansirane na dva
nivoa, snabdevene zaštitnom rešetkom na izlazu sa umetnutim
gumenim prigušivačima vibracija za redukovanje širenja vibracija
tokom faza moduliranja brzine (opciono).
Lopatice su napravljene od termoplastičnog materijala
Svi motori su monofazni i zaštićeni termalnim prekidačem. Svi su
opremljeni tihim 6-polnim motorima (900 o/min) sa eksternim
tipom rotora radi osiguravanja maksimalne efikasnosti energije i
redukcije magnetske buke.

Hidronički komplet po meri:
Radi uprošćavanja povezivanja MCE jedinice sa korisnikovim
pogonom, na raspolaganju su 2 različita hidronička kompleta:
- Komplet sa vodenom pumpom i ekspanzionom posudom
- Komplet sa vodenom pumpom, ekspanzionom posudom i međurezervoarom.
Glavne karakteristike su:
- Pumpa visokih performansi sa proširenim opsegom upozorenja:
pogodna za rad sa mešavinom glikola do 40%. Pumpa je
ugrađena u kompresorsko krilo, akustički izolovana i lako joj
se Pumpa ima
internu termalnu zaštitu.
Ekspanziona posuda
- Sigurnosni ventil za vodu
- Automatski sistem punjenja
- Automatski ispusni ventil
- Diferencijalni birač pritiska i termostat protiv smrzavanja sa
sondom na strani izlazne vode.
- Međurezervoar ima prirodan pad do isparivača, najbolje rešenje
redukovanje variranja rashlađene vode zbog operacije

Tehničke karakteristike:    
     
     

 

Čiler model LCE "Galletti"

   

Verzije LCE samo sa hlađenjem, sa toplotnim pumpama
i Free-Cooling su dizajnirane za rezidencijalne i industrijske primene uz rad 24 časa dnevno.


Inovativna serija LCE rashlađivača zamenjuje klasični industrijski proizvod i umesto njega uvodi novi dizajn koji se odražava u odvojenom kompresorskom odeljku i zaobljenom obliku kutije.


Novi dizajn i mala visina cele serije nudi nove arhitektonske prednosti.

 
    Kapacitet hlađenje/grejanje od 40 do 320 kW
Tehničke karakteristike:    
     

Mogućnost izbora različitih kombinacija broja rashladnih krugova/broj kompresora radi osiguravanja maksimalne efikasnosti pod delimičnim opterećenjem.
E.P.1 predstavlja kombinaciju 2 rashladna kruga / 2 kompresora
E.P.2 predstavlja kombinaciju 1 rashladni krug / 2 kompresora
E.P.3 predstavlja kombinaciju 2 rashladna kruga / 4 komresora

Tri verzije u zavisnosti od nivoa buke: STANDARD, LOW NOISE, SUPER LOW NOISE.

Hidro modul: mogućnost ugradnje hidro modula u sklopu uređaja bez menjanja gabarita. Hidro modul može da uključuje: cirkulacionu pumpu, expanzionu posudu i međurezervoar.

Elektronski expanzioni ventil dolazi kao standardna oprema ugrađen u svaki uređaj kako bi se sačuvala visoka efikasnost u različitim uslovima rada.

Ventilatori aksijalnog tipa sa aerodinamički oblikovanim lopaticama, statički i dinamički izbalansirani na dva nivoa, snabdeveni zaštitnom rešetkom na izlazu i umetnutim gumenim prigušivačima vibracija. Svi ventilatori imaju 6-polne motore (900 o/min) radi redukovanja nivoa buke.

Rebrasti blok-kondenzator sa 3/8" bakarnim cevima i aluminijumskim rebrima. Namotaj kondenzatora može da se opremi metalnim vazdušnim filterom koji može lako da se skine sa bočnih panela jedinice i/ili zaštitnom izlaznom rešetkom.


   Elektronski expanzioni ventil
 
Tehničke karakteristike:    
     
     
   
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana