termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Prirubnički setovi

   
   

Vijci su pocinkovani
Prirubnički setovi do dimenyije NO 200
su identični ya pritiske od 10 i 16 bara.

Dimenzija Nazivni pritisak NP 6 Cena/set Nazivni pritisak NP 16 Cena/set Nazivni pritisak NP 25 Cena/set Nazivni pritisak NP 40 Cena/set
15        
20        
25        
32        
40        
50        
65        
80        
100        
125        
150        
200        
250        
300        
     
Prirubnice    
     

Prirubnica grlo DIN 2631 NP 6 bara
Materijal ST 37.2

Prirubnica grlo DIN 2633 NP 16 bara
Materijal ST 37.2

Prirubnica grlo DIN 2635 NP 40 bara
Materijal C 22

Dimenzija Cena Težina BR. otvora
15   0,62 4
20   0,90 4
25   1,08 4
32   1,61 4
40   1,77 4
50   2,40 4
65   2,91 4
80   3,52 4
100   4,39 4
125   5,99 8
150   7,36 8
200   10,45 8
250      
300      
Dimenzija Cena Težina BR. otvora
15   0,65 4
20   095 4
25   1,14 4
32   1,69 4
40   1,86 4
50   2,53 4
65   3,06 4
80   3,70 8
100   4,62 8
125   6,30 8
150   7,75 8
200   11,00 12
250   15,60 12
300   22,00 12
Dimenzija Cena Težina BR. otvora
15   1,75 4
20   1,06 4
25   1,29 4
32   1,88 4
40   2,33 4
50   2,82 4
65   3,74 8
80   4,75 8
100   6,52 8
125   9,07 8
150   11,80 8
200   21,50 12
250   34,90 12
300   49,70 16
     
 

Ravna prirubnica Din 2576 NP 10 bara
Materijal ST 37.2

Slepa prirubnica DIN 2527 NP 16 bara
Materijal ST 37.2

 
Dimenzija Cena Težina BR. otvora
15   0,67 4
20   0,94 4
25   1,11 4
32   1,62 4
40   1,66 4
50   2,47 4
65   3,00 4
80   3,79 8
100   4,03 8
125   5,46 8
150   6,57 8
200   9,31 8
250   11,90 12
300   13,80 12
Dimenzija Cena Težina BR. otvora
15   0,72 4
20   1,01 4
25   1,23 4
32   1,80 4
40   2,09 4
50   2,88 4
65   3,66 4
80   4,77 8
100   5,67 8
125   8,42 8
150   10,40 8
200   16,10 12
250   24,90 12
300   35,10 12
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana