termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Model EUWA-KZ

   
     
Osnovne karakteristike Pribor (oprema)  
     
 • Pužasti kompresor
 • Integrisan hidraulički modul (modeli P i B)
 • Integrisan akumulacioni rezervoar (model B)
 • Glavni prekidač za isključivanje kaos tandard
 • Zaštita od obrtanja faze kao standard
 • Prekidač protoka kao standard
 • Filter za vodu kao standard
 • Tih rad kao standard
 • Rad u zimskim uslovima kao standard (do -15°C spoljašnje temperature)
 • Kalem kondenzatora sa akrilnim antikorozionim slojem
 • Zaštitne rešetke kondenzatora
 • Manometri za visoki i niski pritisak
 • Meki starter
 • Adresna kartica za BMS i daljinski korisnički interfejs
 • Daljinski korisnički interfejs
 • Vezni čvor za BMS - MODBUS ili BACNET
 • Spojašnji akumulacioni rezerovar od 200l
 
     
Model EUWY SKZ EUWY SKZ EUWY 10KZ EUWY 12KZ
N P B N P B N P B N P B
Kapacitet hlađenja kW
9,1
  17,1     21     25  
Grejanje capacity kW   11,9     18,5     24     27  
Ulazna snaga režim hlađenja) kW 14,9 3,78   3,78 7,45   7,46 8,57   8,57 11,4   11,4
Ulazna snaga (grejanje vode) kW 4,59   4,59 7,10   7,10 9,10   9,10 10,8   10,8
Dimenzije HxWxD mm 1230x1290x734 1230x1290x734 1450x1290x734 1450x1290x734
Težina mašine kg 163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284
Radna težina kg 165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343
Nominalni protok vazduha m3/h 9600 10200 10200 10200
Brzina ventilatora  
Nivo jačine zvuka dB/A) 67 76 78 78
Vrsta kompresora  
Regulacija kapaciteta-kontinualno %  
Broj kompresora 1 1 1 1
Broj rashladnih krugova 1 1 1 1
Rashladno sredstvo  
Napajanje  
Radni opseg (hlađenja) izlazna temperatura vode °C  
Radni opseg (grejanje) izlazna temperatura vode °C  
Vrsta kondenzatora  
Vrsta isparivača  

 

Hidraulika  
Nominalni protok vode u isparivaču (hlađenje) l/s
0,43
0,81 1 1,2
Min/max protok vode u isparivaču l/s 0,35/1,13 0,51/1,76 0,63/2,28 0,75/2,58
Normalni raspoloživi statički pritisak (ESP) (hlađenje) kPa -
223
- 171 - - 151 - - 118  
Nominalni pad pritiska vode u isparivaču (hlađenje) kPa 10 -   25     24     33    
Minimalna zapremina vode u sistemu l 43 82 100 119
Zapremina akumulacionog rezervoara l     55     55     55     55
Zapremina ekspanzionog suda l - 12 -   12   - 12     12  
Vodenih priključak na isparivaču - prečnik, unutrašnji navoj 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"
     
 
     
Model
EUWY16KZ
EUWY 20KZ
EUWY 24KZ
N
P
B
N
P
B
N
P
B
Kapacitet hlađenja kW
34,2
40
50
Grejanje capacity kW
37
46
54
Ulazna snaga (režim hlađenja) kW 14,9
14,9
16,3
16,3
22,8
22,8
Ulazna snaga (grejanje vode) kW
14,2
14,2
17,4
17,4
21,6
21,6
Dimenzije HxWxD mm
1321 x 2580 x 734
1541 x 2580 x 734
1541 x 2580 x 734
Težina mašine kg
455
473
485
516
534
546
516
534
546
Radna težina kg
461
482
550
522
544
612
522
544
512
Nominalni protok vazduha m3/h
2 x 10200
2 x 10200
2 x 10200
Brzina ventilatora
920
Nivo jačine zvuka dB/A)
79
81
81
Vrsta kompresora
Scroll
Regulacija kapaciteta-kontinualno %
0 - 50 - 100%
Broj kompresora
2
2
2
Broj rashladnih krugova
2
2
2
Rashladno sredstvo
R - 407C
Napajanje
400V / 3N / 50Hz
Radni opseg (hlađenja) izlazna temperatura vode °C
-5 °C +20 °C (-10 °C with option ZL)
Radni opseg (grejanje) izlazna temperatura vode °C
35 °C 50 °C
Radni opseg (hlađenje) vazduha °C DB
-15 °C +43 °C
Radni opseg (grejanje) vazduha °C DB
-10 °C +21 °C
Vrsta kondenzatora
Aluminijumska rebra / prevučena akrilom
Vrsta isparivača
Lemljena ploča

 

Hidraulika  
Nominalni protok vode u isparivaču (hlađenje) l/s
1,63
1,91
2,38
Min/max protok vode u isparivaču l/s
1,01/3,53
1,2/4,38
1,48/5,15
Normalni raspoloživi statički pritisak (ESP) (hlađenje) kPa
-
209
-
183
-
146
Nominalni pad pritiska vode u isparivaču (hlađenje) kPa
12
-
12
-
19
-
Minimalna zapremina vode u sistemu l
82
96
119
Zapremina akumulacionog rezervoara l
55
55
55
Zapremina ekspanzionog suda l
12
12
-
12
Vodenih priključak na isparivaču - prečnik, unutrašnji navoj
2"
2"
2"
     
Model UEWY-AZ    
     
Osnovne karakteristike    
   
 • Pužasti kompresor
 • Integrisani hidraulički modul (modeli P i B)
 • Integrisani akumulacioni rezervoar (model B)
 • Glavni prekidač za isključivanje kao standard
 • Zaštita od obrtanja faze kao standard
 • Prekidač protoka kao standard
 • Filter za vodu kao standard (modeli Pi B)
 • Rad u svim vremenskim uslvoima do spoljašnje temperature od -10°C (opcija do -18°C)
 • Zaštita od smrzavanja na vodenoj strani
 • Gumeni prigušivači vibracija
 • Kondenzator sa intikorozionim slojem crne epoksi-smole
 • Tihi rad

N - stadnardna verzija
P - standardna verzija + pumpa i eskpanzioni sud
B - standardna verzija + pumpa, ekspanzioni sud i akumulacioni rezervoar

     
Model
EUWY030AZ
EUWY 035AZ
EUWY 040AZ
EUWY 050AZ
N
P
B
N
P
B
N
P
B
N
P
B
Kapacitet hlađenja kW
60,3
73
92,7
124,8
Grejanje capacity kW
60,8
73,6
93,6
125,9
Ulazna snaga (režim hlađenja) kW 14,9
25,8
to be confirmed
30,7
to be confirmed
39,1
to be confirmed
52,7
to be confirmed
Ulazna snaga (grejanje vode) kW
25,6
to be confirmed
30,5
to be confirmed
38,8
to be confirmed
52,3
to be confirmed
Dimenzije HxWxD mm
1790
2190
1790
2190
2095
1790
Težina mašine kg
1100 x 2800
1100 x 3200
1100 x 3200
2300 x 3400
Radna težina kg
to be confirmed
1380
to be confirmed
1557
to be confirmed
1793
to be confirmed
2645
Nominalni protok vazduha m3/h
881
984
1770
1052
1159
1992
1262
1370
2233
1710
1840
3421
Brzina ventilatora
19100
26300
37300
38300
Nivo jačine zvuka dB/A)
680
680
680
680
Vrsta kompresora
85
86
87
88
Regulacija kapaciteta-kontinualno %
Scroll
Broj kompresora
2
2
2
4
Broj rashladnih krugova
2
2
3
4
Rashladno sredstvo
R-407C
Napajanje V/ Ph / Hz
400 V / 3N / 50 Hz
Radni opseg (hlađenja) izlazna temperatura vode °C
-5 °C ~ +20 °C (-10 °C with option ZL)
Radni opseg (grejanje) izlazna temperatura vode °C
25 °C~ 50 °C
Radni opseg (hlađenja) vazduha °C DB
-10 °C +42 °C (-18 °C optional)
Radni opseg (grejanja) vazduha °C DB
-10 °C~ +21 °C
Vrsta kondenzatora
Aluminijumska rebra / prevučena epoksi-smolom
Vrsta isparivača
Lemljena ploča

 

Hidraulika  
Nominalni protok vode u isparivaču (hlađenje) l/s
2,98
3,63
5,92
6,14
Normalni raspoloživi statički pritisak (ESP) (hlađenje) kPa
-
171
-
164
-
164
-
174
Nominalni pad pritiska vode u isparivaču (hlađenje) kPa
34
-
39
52
47
Minimalna zapremina vode u sistemu l
360
360
690
370
Zapremina akumulacionog rezervoara l
420
470
470
800
Zapremina ekspanzionog suda l
25
25
25
-
35
Vodenih priključak na isparivaču - prečnik, unutrašnji navoj
2"
2-1/2"
2-1/2"
2-1/2"
     
 
     
Model
EUWY 060AZ
EUWY 070AZ
EUWY 080AZ
EUWY 090AZ
N
P
B
N
P
B
N
P
B
N
P
B
Kapacitet hlađenja kW
151,4
165,8
192,9
218
Grejanje capacity kW
153,1
167,4
195,1
220,7
Ulazna snaga (režim hlađenja) kW 14,9
63
to be confirmed
71,8
to be confirmed
79,8
to be confirmed
92,2
to be confirmed
Ulazna snaga (grejanje vode) kW
62,4
to be confirmed
71,3
to be confirmed
79,1
to be confirmed
91,2
to be confirmed
Dimenzije HxWxD mm
1790
1995
2395
2100
2100
Težina mašine kg
Radna težina kg
Nominalni protok vazduha m3/h
Brzina ventilatora rpm
Nivo jačine zvuka dB/A)
Vrsta kompresora
Regulacija kapaciteta-kontinualno %
Broj kompresora
1
1
1
1
Broj rashladnih krugova
1
1
1
1
Rashladno sredstvo
R-407C
Napajanje V/Ph/Hz
400 V / 3N / 50 Hz
Radni opseg (hlađenja) izlazna temperatura vode °C
-5 °C ~ +20 °C (-10 °C with option ZL)
Radni opseg (grejanje) izlazna temperatura vode °C
25 °C~ 50 °C
Radni opseg (hlađenje) vazduh °C DB
-10 °C +42 °C (-18 °C optional)
Radni opseg (grejanje) vazduh °C DB
-10 °C~ +21 °C
Vrsta kondenzatora
Aluminijumska rebra / prevučena epoksi-smolom
Vrsta isparivača
Lemljena ploča

 

Hidraulika
Nominalni protok vode u isparivaču (hlađenje) l/s
7,49
8,71
10,25
11,55
Normalni raspoloživi statički pritisak (ESP) (hlađenje) kPa
61
158
49
161
145
132
Nominalni pad pritiska vode u isparivaču (hlađenje) kPa
56
60
Minimalna zapremina vode u sistemu l
370
500
650
770
Zapremina akumulacionog rezervoara l
800
800
800
Zapremina ekspanzionog suda l
35
35
35
35
Vodenih priključak na isparivaču - prečnik, unutrašnji navoj
2-1/2"
3"
3"
3"
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana