termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Pex cevi "Unidelta" i "Pilsa"

   
     

     
Pex cevi "Pilsa" Pex cevi sa O2 barijerom "Unidelta"  
     
Dimenzija Cena Pakovanje met
16 x 2   100
18 x 2   100
20 x 2   100
25 x 2,3   100
Dimenzija Cena Pakovanje met
16 x 2   100
18 x 2   100
20 x 2   100
25 x 2,3   100
32 x 3   100
Temperatura vode Radni vek Max radni pritisak
max 60 C 50 god 10
max 80 C 50 god 6
max 95 C 10 god 6
     

Pex cevi sa i bey O2 barijere su namenjene za distribuciju hladne i tople vode u sanitarnim instalacijama kao i u instalacijama za grejanje max radnog pritiska 6 bara pri temperaturi od 95 C. Izgrađene su od ukrštenog polietilena i imaju potpuno iste mehaničke i hidrauličke karakteristike. Pex cevi sa O2 barijerom se sastoje iz pet slojeva generalno su namenjene zatvorenim sistemima grejanja. U svim sistemima dolazi do pojave kiseonika u instalacijama na razne načine (preko fitinga, bojlera, pumpe i sl.). Određena količina kiseonika u instalaciji u kombinaciji sa drugim faktorima dovodi do korozije metalnih delova sistema. O2 barijera upravo služi da redukuje količinu kiseonika i nalazi se u centru između sloja polietilena i vezujućeg sloja zaštićena od grebanja, udaraca i drugih oštećenja. Pex cevi se spajaju i razvode bilo kojom vrstom standardnog kompresionog ili press fitinga koji se takođe nalazi u našoj ponudi

   

 

     

 

 
Sistemska ploča "PROFIX" Bužir za pex cevi  
Dimenzija m2 Cena kom
0,80  
Dimenzija Cena Pakovanje met
23   50
Zaštitno rebrasto crevo za pex i alupex radi polaganja cevovoda u beton, za cevi dimenzija 16, 18, 20 mm.
 
     

PROFIX hidro izolacijska profilisana ploča je proizvod prilagođen svim potrebama i propisima podnog grejanja koja odgovaraju toplotnoj, protivbučnoj i protivpožarnoj zaštiti. Ploča ispunjava standarde DIN 18164, DIN 18165, DIN102'1. PROFIX ploča je sastavljena iz hidro profilisane folije debljine 0,6 mm i izolacijske profilisane ploče sa geometrijom, koja sa gornje strane omogućuje izvanredni oslonac za cevi od 12'20 mm sa vodenjem cevi na stalnom razmaku 80 mm (sa donje strane ima prigušnice). PROFIX ploču možemo upotrebljavati za podnu, plafonsku i zidnu izradu, pošto je garantovana pripijenost cevi.

Karakteristike:

  • kvalitetno vođenje cevi dimenzija od 12 do 20,
  • kvalitetno zalivanje cevi sa košuljicom izrade po DIN 18160,
  • dobro podnošenje opterećenja kod montaže sistema,
  • cevi se rukovode sa cevnim razmakom od 80, 160, 240, 320 mm...,
  • omogućuje ivično prekrivanje ploča kod pokrivanja,
  • naknadno dobijena zvuna izolacija sa prigušnicama pod pločom,
  • otporna na vatru u razredu B1.

 
     
Alupex Cevi    
     
  Radni pritisak 10 bara i radna temperatura 95 C Petoslojne polietilenske cevi sa aluminijumskim uloškom
Dimenzija Cena Pakovanje met
16 x 2   100 - 200
18 x 2   100
20 x 2   100
26 x 3   50
   
 

 
     
Kompresioni fiting za spajanje Pex I Alupex cevi
       
       
Koleno F art. 1904 Koleno M art. 1903 Zidno koleno F art. 1909 Koleno art. 1905
       
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
16 x 3/4"   10
18 x 1/2"   10
18 x 3/4"   10
20 x 1/2"   10
20 x 3/4 "   10
26 x 3/4 "   -
26 x 1"   -
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
16 x 3/4"   10
18 x 1/2"   10
18 x 3/4"   10
20 x 1/2"   10
20 x 3/4 "   10
26 x 3/4 "   -
26 x 1"   -
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
16 x 3/4"   5
18 x 1/2"   5
18 x 3/4"   5
20 x 1/2"   -
20 x 3/4 "   -
Dimenzija mm Cena
16 x 16   10
18 x 18   10
20 x 20   10
26 x 26   -
 
       
Krstač račva art. 1910 T komad art. 1908 T komad F art. 1907 T komad M at. 1906
       
Dimenzija mm Cena
16   -
18   -
20   -
Dimenzija mm Cena
16   5
18   5
20   -
26   -
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
18 x 1/2"   10
18 x 3/4"   5
20 x 1/2"   5
20 x 3/4 "   5
26 x 3/4 "   -
26 x 1"   -
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2" x 16   10
16 x 3/4" x 16   10
18 x 1/2" x 18   10
18 x 3/4" x 18   5
20 x 1/2" x 20   5
20 x 3/4 " x 20   5
26 x 3/4 " x 26   -
26 x 1" x 26   -
       
 
       
Spojnica M art. 1900 Spojnica F art. 1901 Dupla spojnica art. 1902  
       
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
16 x 3/4"   10
18 x 1/2"   10
18 x 3/4"   10
20 x 1/2"   10
20 x 3/4 "   10
26 x 3/4 "   -
26 x 1"   -
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   10
16 x 3/4"   10
18 x 1/2"   10
18 x 3/4"   10
20 x 1/2"   10
20 x 3/4 "   10
26 x 3/4 "   -
26 x 1"   -
Dimenzija mm Cena
16 x 16   10
18 x 18   10
20 x 20   10
26 x 26   -
 

 
       
Press fiting "Unidelta" 4 unidelta    
       
       
Dupla spojnica art. 4001 Spojnica M art. 4003 Koleno M art. 4008 Spojnica F art. 4004
       
Dimenzija mm Cena
16 x 16   40
20 x 20   40
26 x 26   20
32 x 32   15
Dimenzija mm Cena
16 x 3/8"   50
16 x 1/2"   40
20 x 1/2"   40
20 x 3/4 "   35
26 x 3/4 "   30
26 x 1"   20
32 x 1"   20
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   40
20 x 1/2"   30
20 x 3/4 "   25
26 x 3/4 "   20
32 x 1"   10
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   40
20 x 1/2"   40
20 x 3/4 "   30
26 x 3/4 "   20
26 x 1"   20
32 x 1"   15
       
       
 
       
Koleno art. 4006 T komad art. 4005 Koleno F art. 4009  
       
Dimenzija mm Cena
16 x 16   30
20 x 20   30
26 x 26   14
32 x 32   10
Dimenzija mm Cena
16   20
20   16
26   10
32   6
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   25
20 x 1/2"   30
20 x 3/4 "   25
26 x 3/4 "   20
32 x 1"   10
 
       
 
       
Zidno koleno F art. 4034 T komad F art. 4007 T komad M art. 4010  
       
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   5/60
18 x 1/2"   5/60
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   20
20 x 1/2"   16
20 x 3/4 "   16
26 x 3/4 "   10
32 x 1"   10
Dimenzija mm Cena
16 x 1/2"   20
20 x 1/2"   16
20 x 3/4 "   16
26 x 3/4 "   10
 
       
       
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana