termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

UNIVERZALNI TURBINSKI MERAČ TOPLOTE ''SONTEX''

   
Univerzalni turbinski kompaktni merac toplotne energije SUPERCAL 539 je rezultat dugogodišnjeg iskustva. Prilikom razvoja ovog instrumenta, maksimalna pažnja posvećena je fleksibilnosti komunikacije i postizanju dugoročnih, tačnih i stabilnih rezultata merenja toplotne energije.

Karakteristike:
- namenjen merenju potrošnje vode za grejanje ili kombinacije vode za grejanje i hlađenje
- prikladan za korišćenje u samostalnim stambenim jedinicama s individualnim obračunom troškova
- brojne komunikacijske opcije omogućavaju jednostavnu integraciju merača u jedinstvene sistemu za očitavanje (RADIO VEZA, M-BUS)
- u normalnim uslovima rada, životni vek baterije je 6 godina

Merač je jednostavan za korišćenje i očitavanje. Moguća je ugradnja u povratni ili dovodni vod ( dovod - po prethodnoj narudžbi). Ulazni deo merača opremljen je filterom radi hvatanja većih delića nečistoća.

Temperaturni senzor (Pt10000) povratnog voda integrisano je u kućištu senzora protoka, senzor dovodnog dela možemo ugraditi direktno u cev.

Računska jedinica ima pregledan LCD displej sa 7 mesta.
     
Kalorimetar SUPERCAL 539 ''Sontex''    
U kompletu se nalazi: set odgovarajućih holenderskih nastavaka i adapter za montažu senzora
NAPOMENA: U cenu kalorimetra nije uračunat prvi pregled (baždarenje) od strane JKP "Beogradske elektrane" i plombiranje od strane Zavoda za mere i dragocene metale.
 
     
     
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana