termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
    Ferolli kotlovi
P R O G R A M  I N D U S T R I J S K I H   K O T L O V A
   
PREX 3G AS
VRELOVODNI TROPROMAJNI KOTAO
 
     
Ferolli kotlovi  
OPIS    

Tropromajni natpritisni vrelovodni kotao za tečno i gasovito gorivo.
Pažnja koja je posvećena njegovoj izradi, garantuje ovom kotlu izuzetne karakteristike,
kao i:
+ visok stepen iskorišćenja
+ pouzdanost u radu i dug vek trajanja
Kotao je kompletno napravljen od čelika a izbor materijala i metode proračunavanja potpuno odgovaraju najstrožim evropskim standardima. Cevne ploče i obloge kotla su zavarene visok kvalitetnim varovima. Procesi zavarivanja i varioci su imaju odobrenja i licence IIS i RW TÉV (preporučeni standardi UNI EN 288 i UNI EN 287). Cevne ploče su sve pertlovane, a veliki radijus kruga koji je korišćen, praktično eliminiše sve nastale zaostale napone, i doprinosi povećanju kapaciteta vode samog kotla. Komora za sagorevanje je
uvećano u prečniku i dužini, i odlikuje se omega oblikovanim kompenzatorima, koji osim što ga ojačavaju, takođe apsorbuju dilatacije i kontrakcije izazvane radom kotla. Povratna komora je potpuno hlađena kao i svi drugi delovi koji su u dodiru sa plamenom. Protok dimnih gasova se povećava uz pomoć ekspanzione cevi, kako bi se obezbedilo savršeno prijanjanje između cevi i ploča. Komora za sagorevanje može biti provereno sa dna povratne komore kroz glavnu cev koja je takođe povezana sa revizionim oknom za kontrolu plamena. Komora pod pritiskom takođe može biti proverena kroz glavnu cev koja se nalazi na gornjem delu kotla i kao i preko otvora postavljenog na dnu sa strane. Tri izlaza kroz koje idu dimni gasovi (prvi u komori, drugi i treći u cevima) velika površina razmene i korišćenje turbulatora u drugom gasnom izlazu omogućavaju veliki stepen iskorišćenosti. Plamen se razvija na prednjem delu ložišta i završava se u povratnoj komori gde gasovi ulaze u drugi cevni odvod. U prednjoj povratnoj komori gasovi su poslati u treći cevni izlaz dok se u zadnjoj komori akumuliraju i šalju u dimnjački konektor. Prisustvo turbulatora značajno pojačava razmenu toplote stvarajući vrtloženje koje u cevnim vodovima štiti od stvaranja naslaga koje bi usporile protok toplote. Kotao, prema svojim osnovnim karakteristikama, ima visok kapacitet vode i kao posledicu termalnu inerciju. Prednji dimni sabirnik se može potpuno ukloniti da bi, u slučaju održavanja bio moguć potpuni pristup cevnoj ploči. Prednji gasni sabirnik je takođe uklopljen sa dvoje vrata, podesiv po visini i dubini, što omogućava pristup svim cevima za periodično čišćenje. Zadnji gasni sabirnik ima dvoje vrata za pristup cevima, podesiva po visini i dubini opremljen sa povezivanjem sa dimnjakom vratima za čišćenje i uklanjanje čađi. Zidna zatega kotla, koji je jedini deo kotla koji se može prenositi, može se kompletno ukloniti za potrebe održvanja vatrostalnog materijala, i omogućava montažu bilo kog gorionika trenutno dostupnog na tržištu. Disperzija u okolinu je ograničena, tankim slojem visoko upijajuće mineralne vune zaštićene pločom od nerđajućeg čelika i upotrebom nisko provodljivog vatrostalnog materijala u prednjem sabirniku dima. Čvrsta osnovna ploča omogućava oslonac za kotao i pojednostavljuje njegovu montažu. Kotao je opremljen elektro panelom i svim priključcima za praćnjenje, kontrolnom i sigurnosnom opremom utvrđenom PED direktivom. Kotao takođe može biti isporučen (na zahtev) sa specijalnim priključkom za kontrolu nivoa. Verzija sa produženim cevima (napravljena po specijalnim zahtevima) je opremljena je sa manjim isprepletanim gasnim cevima, kako turbulatori nisu instalirani. Sve serije 3G modela imaju minimalnu termičku iskorišćenost od 90%, tako da su klasifikovani kao VISOKO TERMIČKI ISKORIŠĆENI KOTLOVI.
DOZVOLJENA GORIVA
Sledeća goriva su dozvoljena, kako za verziju sa zavarenim cevima i turbulatorima, tako i za verziju sa produženom cevi:
+ prirodni gas
+ TNG
+ ulje
+ lako ulje
+ teško ulje do 50°Englerov stepen na 50°C
Obavezna upotreba odgovarajućeg gorionika opremljenog za svaki tip goriva se podrazumeva, u skladu sa lokalnim regulativama na snazi.
Ferolli kotlovi

 

Legenda

  1. Telo kotla
  2. Vrata
  3. Kolektor dimnih gasova
  4. Elektro orman
  5. Presostat
  6. Instrumentalni panel: manometar, termometar
  7. Postolje
  8. Revizioni otvor
  9. Reviziono okno za kontrolu plamena

a1 Potisni vod
a2 Povrratni vod
a3 Drenaža kotla
a4 Izlaz dimnih gasova
a5 Ploča gorionika
a6 Sigurnosni ventil

   
 
Ferolli kotao Ferolli Ferolli kotao
     

Tropromajni vrelovodni kotao
model PREX 3G ASH 1500
ulazne snage 1.744 kW (1.500.000 kcal/h).
Veoma visoka produktivnost, mala količina NOx.
  Kotlarnica sa dva vrelovodna kotla,
ukupne ulazne snage
3.488 kW (3.000.000 kcal/h), na 12 bar.
     
     
     
     
     
     
     
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana