termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Solarni sistemi auroSTEP

   
     
Solarni sistem Vaillant

Karakteristike:

 • Sastoji se od svega dve komponente: pločastog kolektora auroTHRM VFK 900 S, rezervoara (150 l ili 250 l) sa pumpama i solarnom regulacijom i cevi
 • Mala težina ravnih pločastih kolektora omogućuje jednostavnu montažu
 • Maleni i kompaktni rzervoar od 150 l i 250 l obezbeđuje kvalitetno snabdevanje toplom potrošnom vodom
 • Jednostavno upravljanje slornim krugom
 • Jednostavna instalacija i smanjene troškove instalacije omogućuje mali broj hidrauličnih komponenti i električnih priključaka
 • Visok kvalitet i dizajn uz povoljnu cenu i povrat uloženog u kratkom vremenskom periodu
     
Vaillant   Solarni sistem Vaillant
   
Model Komponente Cena
auroSTEP VSL S 150 T
 • 1 kolektor auro THERM VFK 900 S
 • Rezervoar VIH SN 150 l
 • Pribor za kosi krov
 
auroSTEP VSL S 150 F
 • 1 kolektor auroTHERM VFK 900 S
 • Rezervoar VIH SN 150 l
 • Pribor za ravni krov
 
auroSTEP VSL S 250 T
 • 2 kolektora auroTHERM VFK 900 S
 • Rezervoar VIH SN 250 l
 • Pribor za kosi krov
 
auroSTEP VSL S 250 F
 • 2 kolektora auroTHERM VFK 900 S
 • Rezervoar VIH SN 250l
 • Pribor za ravni krov
 

auroSTEP VSL S 250 ET

 • 2 kolektora auroTHERM VFK 900 S
 • Rezervoar VEH SN 250 l
 • Pribor za kosi krov
 
auroSTEP VSL S 250 EF
 • 2 kolektora auroTHERM 900 S
 • Rezervoar VEH SN 250 l
 • Pribor za ravni krov
 
   
   
   
   
   
   

 
Solarni sistem - auroTHERM exclusiv    
     

Visoko solarni prinosi

Nova generacija vakuumskih cevnih kolektora poseduje brojne karakteristike koje dodatno povećavaju učinak kolektora kao i solarne prinose. Najvažnija karakteristika novih kolektora je direktan protok solarne tečnosti i mogućnost protoka u oba smera. Vakuum u cevi sprečava toplotne gubitke. Zahvaljujući veoma efikasnom apsorberu i eksternom reflektoru, predviđen godišnji solarni prinos ovih kolektora, pri referentnim uslovima iznosi 586 kW/m²a, što je znatno više u odnosu na pločaste kolektore. Pri kosom upadu sunčeve svetlosti, stepen iskorišćenja je veći nego pri vertikalnom upadu, što je naročito bitno u razdoblju proleća i jeseni kad se jačina svetlosti umanjuje.


Otpornost bez granica

Vaillantovi vakuumski cevni kolektori izrađeni su od specijalnog nepropusnog borosilikatnog stakla, idealnog materijala za izradu solarnih kolektora. Osim izuzetno velike mehaničke čvrstoće, koja je uspešno ispitana u testovima sa veštačkim gradom, borosilikatno staklo je između ostalog otporno i na rastvore soli kao i na halogene elemente, kao što je npr. hlor. To posebno dolazi do izražaja pri visokim temperaturama, budući da je iznad 100°C ovo staklo hemijski otpornije od većine metala. Zato je vakuumski cevni kolektor odlično pripremljen za sve nepovoljne uslove koji vladaju na krovu.

 
     
Kolektor koji ne opterećuje krov

Iako je Vaillantov cevni kolektor izuzetnih svojstava i učinaka, po nečemu je vrlo skroman: po svojoj težini. Cevi su uprkos otpornosti i čvrstoći veoma lake. Kombinujući takve cevi sa lakom konstrukcijom dobija se izuzetno lak kolektor.

U tome se i ogleda najveća prednost novog cevnog kolektora budući da se kolektori sada mogu postavljati i na
mestima na kojima se pre nije na to moglo ni pomišljati.
 
     
Karakteristike:

- dva modula sa 6 ili 12 cevi

- vakuumski cevni kolektori visokog stepena refleksije i apsorpcije sa direktnim protokom solarne tečnosti u oba smera

- kolektorska cev sa posebno oblikovanim CPC ogledalom i keramičkim kućištem

- kolektorska cev sa omotačem od nepropusnog borosilikatnog stakla otpornog na grad

- visok solarni prinos od 586 kWh/m², zahvaljujući visoko efikasnom apsorberu sa prevlakom od aluminijumskog nitrita i eksternom reflektoru

- mogućnost zamene svake cevi pojedinačno bez pražnjenja sistema

- instalacija na ravan ili kosi krov, kao i na fasadu (originalan pribor)

- izuzetno otporan na visoke temperature i visoke pritiske

- jednostavna montaža zahvaljujući maloj težini i opsežnom priboru
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana