termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Bakarne cevi -prave

   
     

Težine i maxsimalni pritisci

D x S (min) 6 x 1 8 x 1 10 x 1 12 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 76 x 2,5
Pritisak (bar) 145 109 87 71 57 52 48 38 46 36 30 31 25
Težina (kg/m) 0,140 0,197 0,253 0,309 0,393 0,421 0,477 0,590 1,116 1,411 1,705 2,919 5,158
Dimenzija Debljina mm L met Težina kg/met
12 0,9 5 0,279
15 0,8 5 0,317
0,9 5 0,354
1 5 0,391
18 0,8 5 0,385
0,9 5 0,430
1 5 0,475
22 0,8 5 0,474
0,9 5 0,531
1 5 0,586
28 0,8 5 0,681
0,9 5 0,681
1 5 0,754
35 0,9 5 0,857
  1 5 0,950
42 1,5 5 1,368
54 1,5 5 1,771
66 2 5 3,467
76 2 5 4,144
     
Bakarne cevi - u koturu    
     
Dimenzija Debljina mm L met
15 1 80
18 1 50
22 1 25
     
Bakarne cevi - u koturu (klimatizacija)   Bakarne cevi - u koturu PVC
     
Dimenzija " Dimenzija Debljina mm Pakovanje met Težina kg/met
3/16 4,76 0,76 - 0,085
1/4 6,35 0,76 - 0,119
5/16 7,94 0,81 - 0,161
3/8 9,52 0,81 - 0,197
1/2 12,7 0,81 - 0,269
5/8 15,87 0,89 - 0,373
3/4 19,05 0,89 - 0,452
7/8 22,23 1,14 - 0,672
Dimenzija Debljina mm L met
15 0,8 25-50
18 0,8 25-50
18 1 25-50
22 1 25-50
     
     

FBCM poseduje znakove kvaliteta: KITEMARK (Velika Britanija), KIWA (Holandija) WHI i DWV (Kanada); proizvodi bakarne cevi po svim evropskim, američkim i drugim nacionalnim standardima. Za proizvodnju bakarnih cevi koristi se dezoksidirani visoko fosforni bakar oznake Cu-DHP (prema EN 1057) sa garantovanim sadržajem bakra 99,9% min i sadržajem fosfora od 0,015-0,040%.

     

Fizičke karakteristike bakra Cu-DHP:

   
     
Specifična težina 8,9 dm3
Temperatura topljena 1083 C
Zatezna čvrstoća, meko stanje (min.) 220 - 270 N/mm2
Koeficijent linearnog širenja 25 - 100 C 16,8 .10-6 m/m
Koeficijent provođenja toplote kod 20 C 340 W/m K
Električna provodljivost (orjentaciono) 42 - 54 S (O-1)
 
     

Bakarne cevi - dimenzije, težina i dozvoljeni pritisci:

   
     
D x S (mm) 6x1 8x1 10x1 12x1 15x1 16x1 18x1 22x1 18x1.5 35x1.5 42x1.5 54x2 76x2.5
Pritisak (bara) 145 109 87 71 57 52 48 38 46 36 30 31 25
Težina (kg/m) 0,140 0,196 0,252 0,308 0,391 0,419 0,475 0,587 1,110 1,410 1,700 2,910 5,140
     
Vrednosti pritiska u tabeli izračunate su za meke cevi sa spepenom sigurnosti N=5.
Vrednosti dozvoljenih pritisaka odnose se na cevi, a ne i na spojna mesta.
 
     

Za svaku dimenziju bakarnih cevi, proračun težine kao i maksimalno dozvoljeni radni pritisak fluida izvodi se pomoću sledećih jednačina:

Za težinu:

Q = (D - S) x S x p x ?, gr/m

gde je:

D - spoljni prečnik cevi, mm
S - debljina zida cevi, mm
? - specifična težina bakra, 8,9 kg/m3
p - 3,14

Za pritisak

P = 200 Rm S/DN, bara

gde je:

200 - konstanta za preračun
Rm - zatezna čvrstoća, N/mm2
S - debljina zida cevi, mm
D - spoljašni prečnik cevi, mm
N - koeficijent sigurnosti (S)

Bakarne cevi - mehaničke osobine prema EN 1057

Stanje isporuke Oznake stanja Zatezna čvrstoća (N/mm2) Izduženje (%) Tvrdoća HVS (orijentaciono)
meko R220 min. 220 40 40 - 70
polutvrdo R250 min. 250 30 75 - 100
tvrdo R290 min. 290 3 min. 100
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana