termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
      Vaillant

Električni kotao "Vaillant"

 
     

Vaillantovi električni uređaji za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji su u potpunosti opremljni sa svim radnim i sigurnosnim elementima.

       
Vaillant

Komandna tabla:

 1. Termometar
 2. Manometar
 3. Signalna tabla
 4. Prekidač izlazne snage
 5. Radni termostat
 6. Prikaz priključenja na el. mrežu
 7. Prikaz izlazne snage
 8. Prikaz pregrvanja uređaja i pada pritiska vode
Vaillant

Legenda:

 1. Grejna spirala
 2. Ispust vazduha
 3. Rezervoar/izmenjivač toplote
 4. Izolacija
 5. Ispust vazduha
 6. Cirkulaciona pumpa
 7. Polazni vod
 8. Povratni vod
 9. Hidraulička grupa
 10. Sigurnosni ventil
 11. Senzor pritiska
 12. Ekspanziona posuda
       

Svojstva uređaja:

 • Snaga 9, 12, 15, 18, 21, 24 kW
 • Mogućnost povezivanja
 • Stepenova regulacija snage
 • Jednostavno održavanje
 • Minimalan nivo buke
 • Moderan dizajn
EloBLOCK Jedinica Vrednost
Električni priključak 3 PE; 50Hz V / Hz 400
Maks. jačina struje A 3x36
Ekspanziona posuda I 10
Maks. radni pritisak bar 3,0
Zaštita protiv prskajuće vode - Ip40
Priključak tople vode G 3/4"
Stepen iskorišćenja % 99,5
Maks. temperatura polaznog voda °C 85
Maks. dopremanje pumpe bar 0,5
Visina mm 745
Širina mm 410
Dubina mm 240
Težina (bez vode) kg 34
Cena    
   
   
   
   
   
   

Regulacija uređaja:

 • Jednostavan pristup rafdnom termostatu, upravljačkim, kontrolnim i signalnim elementima, jer se nalaze na samoj komadnoj tabli.
 • Uređaj ima mogućnost rada sa 1/3, 2/3 ili punom snagom
 • Za još veću udobnost moguće je povezivanje uređaja sa sobnim termostatoim (230 V~)
   
   
   
       
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana